Twee deelnemers van een speciaal cursus dans

Binnenshuis danste Luuk (13) al, maar nu kan hij het ook uitdragen. Zijn zelfvertrouwen is gegroeid en hij durft nu te laten zien wat hij leuk vindt. Het krijgen van een beurs is een belangrijk signaal van buitenaf, het zegt: ‘Kijk wat jij kan, hier heb je een kans om er wat mee te doen.’ Zonder de Droombeurs was Luuk niet bij de DanceAble cursus van Holland Dance terecht gekomen, terwijl dit essentieel is voor zijn verdere ontwikkeling. Ieder kind moet zo’n kans krijgen.

Zo vertelde Debby, de moeder van Luuk, mij vol trots over Luuk’s ervaring bij de DanceAble cursus van Holland Dance, waar hij terecht is gekomen na het krijgen van een Droombeurs; één van de onderdelen van het kunstproject Droomweg.

Droomweg
Sinds 2018 bestaat Droomweg, een bijzonder kunstproject van KOO, dat in samenwerking met Fonds Kind & Handicap tot stand is gekomen. Op verschillende scholen voor speciaal (basis)onderwijs maken kinderen tijdens Droomweg stapsgewijs kennis met verschillende kunstdisciplines. Zo krijgen ze de mogelijkheid om te ontdekken wat hun onaangeraakte talent is en mogen ze zich verder ontwikkelen binnen een kunstdiscipline naar keuze. Voor enkele leerlingen, die met veel plezier en motivatie mee hebben gedaan aan een verdiepende cursus, is een Droombeurs beschikbaar. Met deze beurs mogen ze kunstlessen volgen in de vrije tijd en wij helpen ouders met het vinden van de juiste plek voor hun kind.

Luuk’s Droomweg
De basisschool van Luuk was één van de scholen waar wij Droomweg hebben georganiseerd. Na de kennismaking met de verschillende kunstdisciplines hoefde Luuk niet lang na te denken; hij wilde verder dansen. De verdiepende cursus op school heeft hij dan ook met veel plezier gevolgd. Volgens Roosmarijn Prins, docent dans, is “Luuk een jongen die niet alleen de pasjes goed bestudeert en zo precies mogelijk na doet, maar ook zelf creatief is in het maken van eigen bewegingen en veel plezier uit het dansen haalt.” Het was meteen duidelijk aan wie we de Droombeurs voor dans dat jaar gingen uitreiken: die was voor Luuk.

Op zoek naar een fijne plek
Met de Droombeurs op zak kon Luuk op zoek naar een passende danscursus. Na wat proeflessen kwam Luuk uit bij een dansschool in de buurt. De lessen begonnen goed, maar al snel kreeg hij last van prestatiedruk. Ondanks goede hulp van de dansschool raakte Luuk tijdens de lessen gefrustreerd en verdrietig; het tempo en de verwachtingen lagen te hoog en in plaats van de ontspanning die dans hem normaal brengt, zorgde het nu alleen maar voor een gevoel van onrust en onzekerheid.

Proefles bij de DanceAble cursus
Luuk besloot te stoppen bij de dansschool en verder te zoeken naar een geschikte cursus. Wij hebben hem geholpen in deze zoektocht, en zo kwam Luuk bij Yolanda van der Heijden terecht. Yolanda geeft namens Holland Dance Festival professionele danslessen voor dansers met en zonder beperking in de cursus DanceAble.

De eerste les was voor Luuk meteen een positieve ervaring. Het was even wennen om tussen de rolstoelen te staan, maar al snel ervaarde Luuk een gevoel van vrijheid: “Het heeft niks te maken met prestatie, en dat is prettig.” De danslessen zijn inmiddels een toegevoegde waarde in Luuk zijn leven. Hij is sterker en weerbaarder geworden, hij durft te laten zien dat hij dans leuk vindt en voelt zich onderdeel van de groep. En dat allemaal zonder prestatiedruk te ervaren.

Siske Zwiers,
Projectleider KOO


© Foto door Sjoerd Derine, gemaakt tijdens de DanceAble cursus van Holland Dance Festival

Het Project Droomweg en de Droombeurs worden mogelijk gemaakt door Fonds Kind & Handicap