Maatschappelijke projecten in Den Haag

Iedereen heeft het recht om in aanraking te komen met kunst. Daarom organiseren wij kunstonderwijs, juist waar dat niet vanzelf gaat.
Actieve kunstbeoefening draagt op talloze manieren bij aan een sterke samenleving en het welzijn van mensen. Het stimuleren van creativiteit versterkt het zelfvertrouwen, brengt verbinding en vervaagt culturele barrières. Voor veel mensen is kunstonderwijs niet toegankelijk. KOO maakt zich samen met haar partners sterk om kunstonderwijs beschikbaar te maken voor álle inwoners van Den Haag.

Uitgelichte projecten

We zijn natuurlijk ontzettend trots op ál onze maatschappelijke projecten maar willen hieronder graag twee projecten uitlichten die op dit moment actueel zijn. 

De Bruiserij

De Bruiserij is een online platform met kunstcursussen die toegankelijk zijn voor mensen met mentale, fysieke of andere uitdagingen. Opgezet in samenwerking met CultuurSchakel vanuit de overtuiging dat kunstonderwijs voor iedereen is!

 

Klein Kunstje

Klein Kunstje is een kleine, toegankelijke kunstopdracht die door twee mensen samen kan worden uitgevoerd. Het dient als een laagdrempelige kennismaking met kunst, mogelijk als opstap naar uitgebreidere kunstcursussen.

 

Projecten voor ouderen

Kleuren van Vroeger

Wekelijkse kunstzinnige activiteiten voor bezoekers van Florence’s activiteitencentra. Onder individuele begeleiding van kunstdocenten, kunnen deelnemers op hun eigen niveau en tempo genieten van inspirerende, creatieve sessies.

 

Kunstdocent trommelt op tamboerijn en deelnemer beweegt rammelaar tijdens Kunstknuffel

Kunstknuffel

Activiteiten voor bewoners van psycho-geriatrie en somatiek in zorginstellingen. Muzikale en beeldende activiteiten, met aandacht voor individuele wensen en mogelijkheden, waardoor er ruimte is voor persoonlijke beleving en verbinding.

 

Deelnemer helpt andere deelnemer op de ukelele tijdens Kopi Kecil Krea

Kopi Kecil Krea

Creatieve ochtenden voor Indische of Molukse ouderen, mantelzorgers en familieleden. Workshops met een link naar het oude Indië en het hedendaagse Indonesië. Met ruimte voor een gezellig gesprek en een heerlijk kopje koffie. 

 

Tijd voor Kunst

Verrijkende themamiddagen voor ouderen, waarbij elke editie een ander kunstthema belicht. Een inspirerende lezing of vertelling van een kunstenaar wordt gevolgd door activiteiten zoals tekenen, schilderen of muziek. Laagdrempelig en uitnodigend.

 

Projecten voor mensen met een psychische of fysieke uitdaging

Twee muziekanten geven elkaar een high-five

Verhalenvertellers

Een muzikaal project voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Het doel is om deelnemers te begeleiden in het vertellen en uitvoeren van hun eigen verhaal, ondersteund door professionele coaches, woordkunstenaars en producers.

 

De Bruiserij

De Bruiserij is een online platform met kunstcursussen die toegankelijk zijn voor mensen met mentale, fysieke of andere uitdagingen. Opgezet in samenwerking met CultuurSchakel vanuit de overtuiging dat kunstonderwijs voor iedereen is!

 

Projecten voor verbinding in de wijk en thuis

Kunst aan de Sociale Tafel

Theater de Vaillant organiseert wekelijks de Sociale Tafel, een lunchgelegenheid voor buurtbewoners. KOO sluit daarop aan met een kunstzinnige activiteit. Het doel is om samen met plezier een workshop te volgen en de sociale cohesie te bevorderen.

 

Docent begeleidt deelnemers van de winterschool in de bibliotheek

Zomer- en Winterbieb

Een gezellige plek voor inwoners van Den Haag om elkaar te ontmoeten en al kletsend met kunst bezig te zijn. Jong, oud; iedereen is welkom. Het uitgangspunt is om nieuwe mensen te ontmoeten, en tegelijkertijd iets te leren op het gebied van kunst.

 

Klein Kunstje

Klein Kunstje is een kleine, toegankelijke kunstopdracht die door twee mensen samen kan worden uitgevoerd. Het dient als een laagdrempelige kennismaking met kunst, mogelijk als opstap naar uitgebreidere kunstcursussen.

 

Sinds 2006 organiseert KOO professioneel kunstonderwijs

Sinds 2006 organiseert KOO professioneel kunstonderwijs, juist waar dat niet vanzelf gaat. Wij doen dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid voor verschillende doelgroepen in Den Haag. Doelgroepen voor wie het lastig is om in aanraking te komen met kunst en kunstbeoefening. Denk hierbij aan kwetsbare jongeren, mensen met een beperking, ouderen en mensen met eenzaamheidsproblematiek.

Voor deze mensen zijn er drempels om actief deel te nemen aan kunstonderwijs. KOO neemt samen met vele verschillende partners deze drempels weg om kunstonderwijs zo breed mogelijk toegankelijk maken voor álle inwoners van Den Haag: inclusie dus van zoveel mogelijk doelgroepen.

Dit doen we vanuit de wetenschap en overtuiging dat actieve kunstbeoefening op talloze positieve manieren bijdraagt aan een sterke samenleving en het welzijn van mensen. Zo brengt kunstbeoefening verbinding waardoor culturele barrières vervagen. Wanneer je creativiteit ontwikkelt stimuleer je verbeeldingskracht en het probleemoplossend vermogen. Dit zijn essentiële vaardigheden waar mensen de rest van hun leven op kunnen bouwen.

Om de kunstprojecten succesvol te organiseren heeft KOO een breed netwerk en duurzame samenwerkingen met partners door heel Den Haag. Onze docentencommunity wordt ingezet bij de verschillende projecten. Deze professionele kunstvakdocenten verzorgen kwalitatief kunstonderwijs dat aansluit bij de belevingswereld en behoefte van de doelgroep. Zo maken wij ons samen sterk om professioneel kunstonderwijs aan te bieden voor iedereen.

Ook samenwerken met KOO?

Logo KOO

KOO

Mijn KOO