Structureel kunstonderwijs

Wekelijks een vakdocent bij jou op school

Wanneer je structureel kunstonderwijs bij ons afneemt, krijg je gedurende het hele schooljaar of een deel daarvan wekelijks een vakdocent over de vloer. Deze vakdocenten zijn allemaal bevoegd kunstprofessional en expert binnen een bepaalde kunstdiscipline.

Voordat een vakdocent bij jou op school kan starten maken we graag eerst kennis. We bepalen samen de passende vormtaal en/of kunstdiscipline en de gewenste leerroute. Deze route kan mono- multi-, of interdisciplinair van aard zijn. Alle afspraken die we maken leggen we vervolgens vast in een leerplan die voor jou, de kunstdocent en ons inzichtelijk is. Wil je meer weten over onze werkwijze? Kijk dan hier.

Kortlopend aanbod 

Ben je voor je leerlingen op zoek naar extra verrijking? Dan hebben we als aanvulling op de structurele kunstlessen extra lessen en workshops beschikbaar. Soms is dit aanbod exclusief beschikbaar voor scholen die structureel kunstonderwijs bij ons afnemen zoals “Maak Kennis met de Kunstenaar“. Vraag vooral naar de mogelijkheden!

Monodisciplinair

In deze leerroute staat één kunstdiscipline centraal. De docent werkt alleen binnen diens eigen discipline. Er kunnen meerdere monodisciplinaire leerroutes naast elkaar lopen op dezelfde school. 

Leerlingen enthousiast in de klas
Leerling en docent die de muziekkunst beoefenen

Multidisciplinair

Deze leerroute bestaat uit twee of meerdere kunstdisciplines. Docenten uit de verschillende disciplines werken samen, maar wel binnen hun eigen discipline. Ook kan het zijn dat het gaat om één docent die verschillende kunstdisciplines naast elkaar beoefent. 

Interdisciplinair

Bij deze laatste leerroute is er sprake van een uitwisseling of versmelting van disciplines. Door te onderzoeken, experimenteren en spelen durft de leerling buiten de kaders te handelen en een oplossing te bedenken voor een (maatschappelijk) vraagstuk.

De leerling ontwikkelt zich individueel als kunstenaar, ondernemer, uitvinder en ontwerper en leert door samen te werken nieuwe vakvaardigheden aan.

Leerling die interdisciplinair problemen aan het oplossen is met een docent

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Logo KOO

KOO

Mijn KOO