Ardi Brouwer Projectleider Kunstonderwijs

Ik ben projectleider van een aantal scholen die structureel kunstonderwijs afnemen in meerdere disciplines, en van het aandeel van KOO in festival De Betovering. Samen met Dennis en Wilma zit ik in de PVT. In de praktijk betekent het veel communiceren met collega’s, docenten en scholen via alle media die er zijn, waarbij het medium ‘live contact’ tegenwoordig helaas vervalt.

Waarom ben je bij KOO gaan werken?

In 1986 begon het met stage lopen bij de voorgaande organisatie van KOO: het CKV (tussen CKV en KOO zit nog het Koorenhuis). Het was een stage in het kader van de Pedagogisch Didactische Bijscholing die ik na de kunstacademie ging volgen. Al snel daarna ben ik beeldende kunstlessen gaan geven aan kinderen en volwassenen. Ik vind het heerlijk om mensen iets mee te kunnen geven van de verwondering die kunstbeoefening teweegbrengt: verwondering over het eigen kunnen, over wat anderen neerzetten, en over de wereld die zich aan je openbaart als je goed kijkt. Vanuit mijn docentschap kwam ik in coördinerende functies terecht die diverse benamingen hebben gehad, van hoofddocent tot projectleider en van alles daartussen. Naast dat werk geef ik gelukkig ook nog steeds tekenlessen aan een groep supergemotiveerde volwassen amateurs.

Wat vind je leuk/mooi aan je werk bij KOO?

Met goed onderwijs in het algemeen en kunstonderwijs in het bijzonder bied je mensen de kans om zich te ontwikkelen, te uiten en te reageren op zijn of haar omgeving, – dat zou een hoop frustraties en ongein die daar uit voortkomt schelen! Ik word er blij van als ik zie hoe bijvoorbeeld zo’n muziekles iets doet bij een kind en er een brede lach ontstaat.

Verder hou ik van het inhoudelijke gesprek met collega’s en docenten uit een ándere discipline dan die van mijzelf! Wat is verschillend, wat komt overeen en hoe komt dat wat we kunnen samen?

Waarom vind jij het werk dat KOO doet belangrijk?

Het belang van KOO is hierboven al deels beantwoord doordat ik het belang van kunstonderwijs heb aangestipt. KOO als organisatie is heel goed in staat om dit te verwezenlijken door de diverse expertises die we in huis hebben en de gedrevenheid waarmee we ons ding doen!

Heb je gestudeerd? Zo ja, wat heb je gestudeerd? Of wat studeer je nu?

Ik ben in 1984 afgestudeerd aan de KABK in tekenen, schilderen en grafische technieken. Sinds de eerdergenoemde stage heb ik steeds het lesgeven en het werk voor CKV/Koorenhuis/KOO gecombineerd met mijn kunstenaarschap. Dat laatste blijft een belangrijke rode draad. Het idee dat het wat betreft liefde of aanleg voor wiskunde en voor kunst een beetje óf óf is, wil ik trouwens wel bestrijden. Ik was een VWO-B leerling en goed in wiskunde. Ik heb niet overwogen om dat te gaan studeren, dat is waar. Maar er zíjn mensen die én gelukkig worden van zang (of tekenen) én van de stelling van Pythagoras (of van cursisten verbazen met een uitleg over lijnperspectief).

Waar houd je je buiten werk mee bezig?

Ik kwam in het kunstenaarschap terecht en ben van het soort dat gewoon rustig op zichzelf bezig is. Toch is het delen met anderen erg belangrijk voor me en zou ik willen bijdragen aan een positieve, open houding van mensen naar elkaar en naar hun omgeving: verwonderd, liefdevol en zorgvuldig.

Wat zou jij iemand anders kunnen leren?

Tekenen, maar ook hoe geel het koolzaad in het voorjaar is en het verschil tussen een tafeleend en een kuifeend.

Wat zou je graag zelf nog willen leren?

Zingen zonder buiten adem te raken en alle soorten roofvogels uit elkaar houden.