Annemarie van Es Projectleider Curriculum Verbreden

Voor het schooljaar 2023/2024 ben ik voor 2 dagen per week gedetacheerd als Curriculumverbreder bij KOO, vanuit Stichting de Haagse Scholen. Via deze brugfunctie willen we het culturele aanbod nog beter gaan afstemmen op de behoefte van de scholen en tegelijkertijd optimale voorwaarden creëren voor culturele activiteiten op de scholen. Binnen de Haagse Scholen ben ik werkzaam als Specialist STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Dat houdt in dat ik met onze scholen meedenk en -doe in hun vraagstukken omtrent STEAM. Hierbij gaat het vaak om de kruisbestuivingen tussen kunst en techniek binnen het curriculum. Denk bijvoorbeeld aan het samen inrichten van een technieklokaal,  het ontwerpen van een leerlijn Lego of het combineren van Maakonderwijs met taal.

Waarom ben je bij KOO gaan werken?

Kunst gaat mij aan het hart. Ik ben als beeldend kunstenaar afgestudeerd aan de KABK en werkzaam geweest als grafisch ontwerper. In 2002 ben ik als zij-instromer ingestroomd in het basisonderwijs. Sindsdien heb ik als bouwcoördinator, intern begeleider en video-coach op allerlei manieren het onderwijsvak verkend en heb ik diverse projecten gedraaid in het basisonderwijs op het gebied van kunst en techniek. Op de scholen vinden ze het best lastig om aan de slag te gaan met kunst en cultuur. KOO speelt hierin een belangrijke rol. De vakdocenten die via KOO cultuur de school inbrengen hebben het onderwijs veel te bieden. Omgekeerd kunnen deze vakdocenten op de scholen ervaring opdoen in pedagogiek en didactiek waardoor ze hun inhoud nog beter kunnen uitdragen. Hieraan bijdragen vind ik mooi en super belangrijk, want leren doe je niet alleen met het hoofd maar ook met hart en handen

Wat vind je leuk/mooi aan je werk bij KOO?

Ik voelde me direct thuis bij KOO. Er werken collega’s met veel kennis en ervaring in diverse disciplines. Muziek heeft als het ware een andere grammatica dan theater of beeldende kunst, maar er is tegelijkertijd ook veel overlap. Daar leer ik veel van. Vooral van collega’s die vanuit andere disciplines werken dan de mijne. Zo werken we er samen aan hoe we nog beter met de scholen kunnen afstemmen, zodat we onze leerlingen laten leren door te verwonderen, uitproberen, doen, maken, ervaren, verbeteren, ontwerpen, dansen, zingen, en ga zo maar door…

Waarom vind jij het werk dat KOO doet belangrijk?

Kunstonderwijs gaat over de ziel in de mens en het ontwikkelen van ieders eigen talenten. Veel leerlingen komen van school af en denken ‘dat ze dom zijn’ omdat ze moesten leren binnen een klein vierkantje ergens in hun linkerhersenhelft. De school heeft veel van hun talenten onbenut gelaten. Kunst gaat over de hele mens. Als je naar Escher kijkt zie je een kunstenaar bezig met wiskunde. Via muziek begrijpen mensen elkaar woordloos. Soms is via muziek iets in een paar minuten al veel vanzelfsprekender dan na vele lessen burgerschap. Het integreren van kunst in een rijke leeromgeving is een vraagstuk voor scholen. Hoe we deze generatie leerlingen met motivatie en plezier laten leren is een vraagstuk voor de maatschappij. Een belangrijke vraag waarin KOO een belangrijke rol speelt.

Heb je gestudeerd? Zo ja, wat heb je gestudeerd? Of wat studeer je nu?

Ik heb zelf op de kunstacademie gezeten en dit heeft me gevormd in hoe ik naar de wereld kijk. Als schilder maak je iets wat er eerder niet was. Dat doe ik in mijn huidige werk ook. Daarin combineer ik ook mogelijkheden die vaak niet direct voor de hand liggen en daarin leer ik nog altijd iedere dag.

Waar houd je je buiten werk mee bezig?

Buiten mijn werk is mijn gezin erg belangrijk. Ik ben getrouwd en heb een zoon die Engels studeert in Leiden en een dochter die de opleiding tot goudsmid volgt in Schoonhoven. Met mijn kinderen wissel ik steeds meer ervaringen en ideeën uit. En sinds een jaar laat ik mijn ideeën weer graag opborrelen in de vorm van tekeningen en teksten die ik deel op mijn Instagram.

Wat is jouw (creatieve) talent? En waar ben je ontzettend slecht in?

Als ik iets voor mijn geestesoog kan verbeelden kan ik het ook laten gebeuren. Waar ik slecht in ben zijn gesprekjes over het weer.