Er is eindelijk een wetenschappelijk fundament gelegd onder de meerwaarde van muziek- en beeldend onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar. NRO bracht hier een rapport over uit.

Naast een grotere verbondenheid en een betere persoonlijke en sociale ontwikkeling draagt kunst- en cultuuronderwijs bij aan het fonologisch bewustzijn en de taalontwikkeling van leerlingen. Kunst- en cultuuronderwijs bevordert ook hun creativiteit en culturele betrokkenheid. Expliciete instructie in anders leren denken en aandacht voor een plezierige en belonende ervaring kunnen de impact van kunst- en cultuuronderwijs versterken. 

Volgens de landelijke monitor cultuureducatie lijken steeds meer scholen een visie op cultuureducatie op te stellen of te hebben. Het aantal scholen dat een samenhangend cultuurprogramma heeft, is eveneens toegenomen. Ondanks de aandacht voor kunst- en cultuureducatie blijft de vraag wat de impact is en wat dat onderwijs – waaronder muziek en beeldende vorming – voor leerlingen op de bassischool succesvol kan maken.

Lees meer.