stroom werk

Is vrede uit te beelden? 

In het project Vrede & Recht van Stroom, waarvoor KOO de workshops op middelbare scholen verzorgt, wordt die vraag onderzocht. Drie parallelle groepen werken op hun eigen manier aan diezelfde vraag; middelbare scholen, kunstvakstudenten en drie professionele kunstenaars van verschillende disciplines. Het project valt bij Stroom onder de programmalijn See You in The Hague, waarin onderzocht wordt wat de vrede en recht-identiteit van Den Haag betekent voor de inwoners. 

Rol van KOO 

Op verschillende middelbare scholen in Den Haag organiseren wij workshops rondom het thema Vrede & Recht. Onder begeleiding van Neeltje Meerman gaan leerlingen aan de slag met Protest Art (tekenen/schilderen) en textiele werkvormen. Met Amanda Wolzak leren leerlingen Devised Theatre. Celia Hadeler begeleidt leerlingen in het maken van beelden en bij Marilou Klapwijk staat Stopmotion film op het programma.  

Anneleen aan het woord 

Wij gingen in gesprek met Anneleen de Jong, coördinator van See You in The Hague, om dieper in te gaan op de maatschappelijke waarde van kunst en het belang van kunsteducatie met betrekking tot dit project. 

SYiTH 

SYiTH (See You in The Hague) is een programmalijn van Stroom waarin sinds 2013 het werk van kunstenaars wordt gepresenteerd dat verband houdt met de vrede en recht identiteit van de stad Den Haag.  

Vanzelfsprekend zijn maatschappelijke ontwikkelingen in politiek, sociaal, en technologie steeds onderwerp in de kunst. Echter, specifieke thema’s die voortkomen uit de internationale rechtsorde, zijn dit minder. Uit eerdere projecten is gebleken dat er internationaal behoefte is voor een initiatief of platform waar dergelijke kunstprojecten een plek kunnen vinden, waar kennis en ervaring kan worden gedeeld. 

Onderzoek 

Hiermee komen we tot een belangrijk ontwikkelpunt van het SYiTH programma, namelijk onderzoeken of kunst mensen aan kan zetten tot denken over internationale kwesties. Welke veranderingen in het denken zijn er nodig? Welke vragen kunnen we in die publieke ruimte stellen, die nergens anders, of niet voldoende, worden gesteld? Kunst verbeeldt het denken en kan de kijker ondervragen over een onderwerp. 

De rol van kunst 

Vrede is zo’n groot thema waardoor het moeilijk is om er grip op te krijgen, dit maakt de verbeelding ervan lastig. Kan kunst ons helpen om er toch dichterbij te komen? Stroom onderzoekt of de combinatie van wetenschap en kunstenaarschap onze waarneming kan verscherpen en verdieping kan geven in ons denken. 

Kunsteducatie 

Kunst kan een gedachtengoed belichamen, dat maakt kunst maatschappelijk super relevant. Daarom moet kunst grootschalig en bewust ingezet worden op scholen.  In dit project van Stroom worden jongeren aan het denken gezet over vrede en recht. Door de combinatie van theoretische lessen als maatschappijleer en kunstgeschiedenisles en kunstlessen gaan leerlingen actief bezig met dit thema.  

“Het beste dat we kunnen doen, is het ophouden van een spiegel, zo groot en breed als de ramen van Stroom.” 

De onderzoeksresultaten 

De inzichten die uit dit onderzoek naar voren komen worden gedeeld met de onderwijsinstellingen, de gemeente, en het bredere publiek geïnteresseerd in Vrede & Recht. 

Verder worden de onderzoeksresultaten meegenomen in een groter onderzoek naar de verbeelding van vrede (en recht) dat loopt sinds 2016 en dat in 2023 afloopt. Dit onderzoek zal gepubliceerd worden na 2023. 

Blijf ons volgen voor de ervaringen van leerlingen en docenten die deelnamen aan dit project. Wanneer n.a.v. dit project een expositie voor het publiek opent, zullen wij dit ook middels onze kanalen delen.