KOO-lab

Wij bieden een fantastische kans met KOO-lab!

Jij staat bij ons als kunstenaar en als docent in de lead op het gebied van kunstonderwijsvernieuwing. In KOO-lab kan jij eigen ideeën realiseren voor vernieuwende lessen of kunstonderwijsconcepten. Na een geslaagde aanmelding gaan we samen in gesprek over jouw idee. Daarna kijken we naar de financiering, het tijdspad, realisatie en verduurzaming. Tijdens het gehele proces zorgen wij voor de nodige ondersteuning, waarbij jouw creatieve vrijheid onaangetast blijft.  

* Let op: De eerste aanmeldronde zit er op. Elke nieuwe aanmelding wordt meegenomen naar een volgende KOO-lab ronde. 

Dien hier direct je idee in

 

Wat is KOO-lab?

KOO-lab iseen nieuw investeringsprogramma voor onze docentencommunity. Een plek waar ruimte en betaalde tijd is voor ontwikkeling en waar docenten betrokken worden bij het verdienmodel. Het is een plek waar een uitwisseling plaatsvindt van kennis en kunde tussen kunstdocenten en KOO. Dit gebeurt voor en samen met scholen, maatschappelijke organisaties en of andere partners uit het veld. 

KortomKOO-lab is een krachtige impuls aan ondernemerschap. Zowel voor docenten als voor KOO zelf.

Waarom bestaat KOO-lab?

Kunstdocenten hebben bij uitstek de creativiteit om kunstonderwijs te vernieuwen. Helaas blijft dit vaak bij een idee en is professionalisering door onvoldoende betaalde tijd niet mogelijk. Bij het aanbod dat er is, is veel versnippering. Hierdoor kunnen maatschappelijke organisaties en scholen de kunstdocent niet altijd vinden.  

KOO speelt in dit speelveld een dankbare rol. Wij signaleren de kansen in de markt en kennen de vragers en de docenten (aanbieders) persoonlijk. KOO is daardoor een soort ‘hub’ voor kunstonderwijs en verrijkt de ideeën zowel vanuit de docenten als vanuit de vraagzijde om zodoende tot kansrijke, rendabele formats te komen. Naast een aanmelding vanuit een docent kan een vraag dus ook komen vanuit een samenwerkingspartner van KOO, of KOO zelf. Ben je geen docent, maar heb je wel een idee voor KOO-lab of wil je gewoon meer weten? Neem dan gerust contact op met Krista, via krista@koo.nl.

 

Zelf aan de slag in KOO-lab?

Als docent kan je zelf, of samen met andere ZZP’ers, een KOO-lab indienen via ons aanmeldformulier. De eerste aanmeld ronde zit er inmiddels op en KOO-lab is in volle gang. Heb je de deadline gemist? Je kunt alsnog je idee opsturen via het inschrijfformulier. Wij bewaren deze en bekijken hem bij een nieuwe KOO-lab ronde. Hou ons in de gaten voor meer nieuws over volgende rondes.

Let opKOO-lab is alleen bedoeld voor docenten die lid zijn van onze docenten communityWil je een KOO-lab indienen, maar ben je geen lid van de community? Geef dit dan aan in het aanmeldformulier. Wanneer je verder in de procedure komt maken we je lidmaatschap in orde. 

 

Naar het aanmeldformulier

Een vraag over KOO-lab?

KOO

Over KOO
Vacatures
Het team

Contact
Mijn KOO

Mijn KOO