PROJECT

Een interdisciplinaire kunstles wordt gegeven door kunstvakdocenten die lesgeven vanuit hun expertise die verder gaat dan één kunstdiscipline. Denk bijvoorbeeld aan een docent die zijn kunstlessen vult met een kruisbestuiving tussen muziek, media en beeldende vorming. Leerlingen onderzoeken en experimenteren in deze lessen vanuit een ‘kunstenaarsmindset’. Interdisciplinair werken is meer procesgericht dan resultaatgericht en leidt tot verrassende resultaten en een groeiend vermogen tot oplossingsgericht denken.

Lees het interview met Dijne Bodrij uit groep 7 van basisschool De Houtrust  om meer te weten over een interdisciplinaire kunstles.

Het interdisciplinaire programma maakt onderdeel uit van een onderzoek naar interdisciplinair werken in het primair onderwijs. Een onderzoek dat Krista te Brake, projectleider interdisciplinair kunstonderwijs, in 2021 is gestart binnen KOOlab, met een team van docenten waaronder Walther Eichler. Een van de bevindingen is de routekaart, een instrument waarmee je het artistieke proces van kunstlessen kan monitoren en bewaken. De routekaart wordt op dit moment getest en vervolgens gevisualiseerd en geïmplementeerd.

Eigenlijk ontstaat de lessenserie samen met de kinderen. Dit was even wennen, maar werkt voor mij als docent heel bevrijdend en geeft je de mogelijkheid de inhoud van je lessen af te stemmen op de behoefte van de kinderen en de klas.

Een vraag over KOOlab?

Logo KOO

KOO

Mijn KOO