PROJECT

In de dagelijkse onderwijspraktijk en uit gesprekken met experts is gebleken dat een toenemend aantal jongeren met eenzaamheid kampt. Het handboek ‘Wrecked this loneliness’ bevat tools en opdrachten voor mentoren, docenten en kunstvakdocenten om vanuit kunstonderwijs te gaan werken met jongeren rondom de thematiek eenzaamheid.

In KOOlab is het eerste hoofdstuk gerealiseerd waarbij het thema eenzaam­heid geïntroduceerd wordt vanuit verschillende invalshoeken. Het bevat een docenthandleiding, opdrachtbeschijvingen en werkbladen. De drie klassikale lessen van twee keer 50 minuten zijn gebaseerd op verschillende kunst disciplines en kunnen ook los van elkaar ingezet worden.

Dit eerste hoofdstuk is een kans om eenzaam­heid bespreekbaar te maken en een opstap naar het volwaardige handboek ‘Wrecked this loneliness’.


“Het team van KOO was binnen KOOlab een prettige sparringspartner voor ons project. Met een kritische blik en bevragend, zodat we ons project nog meer konden verstevigen.”

Een vraag over KOOlab?

Logo KOO

KOO

Mijn KOO