Haags Ontmoeten

Haags Ontmoeten is een initiatief van de gemeente Den Haag. Door de hele stad zijn plekken om te ontmoeten, ervaringen te delen, te ontspannen én om deel te nemen aan allerlei activiteiten. KOO is hierin regelmatig betrokken, grotendeels vanuit het tweejarige pilotproject Kleuren van Vroeger. Vanuit dit project werden kunstzinnige activiteiten georganiseerd voor zowel zelfstandig wonende Haagse ouderen met ouderdomsproblematiek, als hun mantelzorgers. Wekelijks bezochten een groep enthousiaste deelnemers de locaties Ypenburg en Het Zamen.

Meer weten over werken met KOO?