Fonds Kind & Handicap

Fonds Kind & Handicap zet zich in voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte zodat ook deze groep de kans krijgt om dromen waar te maken. KOO werkt al jaren samen met Fonds Kind & Handicap. Deze samenwerking behelst meer dan alleen financiële ondersteuning voor onze aanvragen. Fonds Kind & Handicap denkt mee over de inhoud en is betrokken bij de uitrol. Dit betreft voornamelijk kunstprojecten op scholen voor speciaal (basis-)onderwijs, want juist voor deze leerlingen is kunstonderwijs van grote meerwaarde. Eén van de projecten is Droomweg/GAAF; een lessenserie waarin leerlingen uit de midden- en bovenbouw de mogelijkheid krijgen om stapsgewijs te ontdekken wat hun onaangeraakte talent is.  

Logo Fonds Kind & Handicap

Ook samenwerken met KOO?