KOO creëert voor VVE’s (vroeg- en voorschoolse educatie) en BSO’s in de regio Den Haag aanbod voor binnen- en buitenschoolse educatie. Peuters krijgen bijvoorbeeld al muziekles voordat ze groep 1 instromen. Voor basisschoolleerlingen kan invulling gegeven worden na schooltijd. Zo kunnen ze met kunstvakdocenten aan de slag in een lessenserie game-design of met het ontwikkelen van een podcast of stopmotionfilm.

De lessen zijn afgestemd op de visie van de BSO en sluiten aan bij thema’s die spelen op de BSO.

In samenwerking met DAK Kindercentra –met 60 kindercentra een grote speler in de Haagse regio– is KOO een meerjarentraject gestart om de brede talentontwikkeling verder te stimuleren. Onderdeel van dit traject is:

  • Het ontwikkelen van aanbod na schooltijd in de vorm van lessenseries, workshops of op structurele basis
  • De vorming van doorlopende leerlijnen voor 0-18 jaar in samenwerking met betrokken onderwijspartners
  • Het doorontwikkelen van het kunstonderwijs op IKC Kindcentra in de regio Den Haag
  • Het aanbieden van los aanbod tijdens de schoolvakanties

KOO zet zich daarnaast sterk in om pedagogisch medewerkers te trainen zodat zij op termijn zelfstandig kunstlessen kunnen verzorgen op de opvanglocatie en zelf kunstonderwijs kunnen gaan ontwikkelen.

Kennismaken met KOO?