Gemeente Den Haag

KOO organiseert kunstonderwijs, juist waar dat niet vanzelf gaat. In een supediverse stad als Den Haag zijn de plekken waar het niet vanzelf gaat niet moeilijk te vinden. Wel is er aandacht en tijd nodig om op al die plekken betekenisvol en professioneel kunstonderwijs te produceren. Bij de keuze van de projecten waaraan wij werken is het gemeentelijk beleid één van de bepalende factoren. KOO wordt deels gefinancierd vanuit het gemeentelijk cultuurbeleid (Kunstenplan), maar we opereren met onze activiteiten tussen de beleidsvelden welzijn, onderwijs en cultuur in. De gemeente is hierbij steeds een belangrijke partner en opdrachtgever. We onderhouden zowel ambtelijk als bestuurlijk goede banden met de gemeente en proberen op die manier een waardevolle organisatie voor de Haagse samenleving te zijn. 

Logo gemeente Den Haag

Meer weten over werken met KOO?