KunstKnuffel

Sinds 2018 bestaat KunstKnuffel, een bijzonder kunstproject dat in samenwerking met zorginstelling Florence tot stand is gekomen. In de verpleeghuizen van Florence worden voor bewoners van de afdelingen psycho-geriatrie (dementie) en somatiek (fysieke aandoeningen), kunstzinnige activiteiten georganiseerd door onze kunstvakdocenten. 

De docenten bezoeken de bewoners wekelijks en gaan aan de slag met muzikale en beeldende activiteiten in groepsverband of op individuele basis. Hierbij wordt steeds gekeken naar wat de bewoner op dat moment wil en kan, waardoor er ruimte is voor individuele beleving en verbinding.  

De kunstactiviteiten dragen bij aan zingeving en het welbevinden van deze kwetsbare doelgroep. Naast een fijne tijdsbesteding is dit ook een mooie en zinvolle kunstbeleving waarin herinneringen vorm kunnen krijgen.

Professionele kunstvakdocenten verzorgen de activiteiten. Zij hebben ervaring en affiniteit met deze kwetsbare doelgroep. Wij organiseren scholing voor de docenten en hebben samen met hen de methodiek ontwikkeld. Het kunstproject betreft nadrukkelijk geen therapie, maar actieve kunstbeoefening.  De ervaring leert dat het project niet alleen voor de bewoners waardevol is, maar ook voor familie, mantelzorgers en de verzorging. De werkstukken en muzikale uitingen zijn zeer persoonlijk en vaak verrassend en ontroerend. 

Het Kunstknuffel methodiekboek

Samen met de uitvoerende kunstvakdocenten muziek en beeldend heeft KOO in 2020 voor Kunstknuffel een methodiekboek ontwikkeld. Deze staat vol informatie over de organisatie, uitvoering en tips & tricks uit de praktijkDaarnaast vind je er praktische omschrijvingen en voorbeelden van de activiteiten en worden doelstellingen, werkwijze en verwachtingen besproken 

Het methodiekboek dient als inspiratiebron en als hulpmiddel voor iedereen die betrokken is bij dit project of een vergelijkbaar project. Ook kan het dienen als leidraad voor iedereen die een dergelijk project wil opstarten.   

Neem gerust contact op met KOO via clara@koo.nl als je meer wilt weten over het project of als je het digitale methodiekboek wil ontvangen. 

Meer weten over Kunstknuffel?