KunstKnuffel

Sinds 2018 bestaat KunstKnuffel, een bijzonder kunstproject dat in samenwerking met zorginstelling Florence tot stand is gekomen. In de verpleeghuizen van Florence worden voor bewoners van de afdelingen psycho-geriatrie (dementie) en somatiek (fysieke aandoeningen), kunstzinnige activiteiten georganiseerd door onze kunstvakdocenten. 

De docenten bezoeken de bewoners wekelijks en gaan aan de slag met muzikale en beeldende activiteiten in groepsverband of op individuele basis. Hierbij wordt steeds gekeken naar wat de bewoner op dat moment wil en kan, waardoor er ruimte is voor individuele beleving en verbinding.  

De kunstactiviteiten dragen bij aan zingeving en het welbevinden van deze kwetsbare doelgroep. Naast een fijne tijdsbesteding is dit ook een mooie en zinvolle kunstbeleving waarin herinneringen vorm kunnen krijgen.

Professionele kunstvakdocenten verzorgen de activiteiten. Zij hebben ervaring en affiniteit met deze kwetsbare doelgroep. Wij organiseren scholing voor de docenten en hebben samen met hen de methodiek ontwikkeld. Het kunstproject betreft nadrukkelijk geen therapie, maar actieve kunstbeoefening.  De ervaring leert dat het project niet alleen voor de bewoners waardevol is, maar ook voor familie, mantelzorgers en de verzorging. De werkstukken en muzikale uitingen zijn zeer persoonlijk en vaak verrassend en ontroerend.