LKCA

Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) zet zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten. Samen met haar partners werkt het LKCA hard om hun doel te verwezenlijken. KOO is één van die partners. Wij delen onze ervaringen met onze accountmanager van het LKCA en dragen bij waar dat kan. Het LKCA is voor KOO op haar beurt een belangrijke bron van kennis en informatie over de landelijke trends op het gebied van cultuureducatie en participatie. 

Logo LKCA

Meer weten over werken met KOO?