Over KOO

Onze maatschappij is complex en zal in de toekomst alleen maar complexer worden. Daarom worden creativiteit en verbeeldingskracht steeds belangrijker. Zeker bij het bedenken van oplossingen voor de sociaal-maatschappelijke vraagstukken die we op ons bord krijgen. Deze unieke, menselijke eigenschappen zien wij als extreem waardevol en ontwikkelbaar.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat kunstonderwijs essentieel is om die creativiteit en verbeeldingskracht bij mensen te ontwikkelen. Vooral wanneer dit kunstonderwijs uitgaat van de kwaliteiten en waarden van de verschillende kunstdisciplines. En daarbij op een aantrekkelijke en actuele manier wordt aangeboden door opgeleide kunstvakprofessionals. Talenten kunnen ontdekt en ontwikkeld worden door in aanraking te komen met de taal van kunst.

De kunsten zelf veranderen mee met de maatschappij. Dat is maar goed ook, want zo weerspiegelt de maatschappij in de kunst. Om ons kunstonderwijs actueel te houden, volgen wij deze veranderingen en ontwikkelingen. Dit doen wij met behulp van de nauwe band met onze docentencommunity en culturele en maatschappelijke partners. Zo kunnen wij nieuwe ontwikkelingen in ons onderwijs implementeren.

Om dit kunstonderwijs voor iedereen beschikbaar te maken, en ook – en misschien wel juist – voor de mensen die daar minder gemakkelijk toegang tot hebben, zijn expertise en organisatiekracht nodig. Dit is de kracht en de missie van KOO:

”Wij organiseren professioneel kunstonderwijs, juist waar dat niet vanzelf gaat.”

”Wij organiseren professioneel kunstonderwijs, juist waar dat niet vanzelf gaat.”

Bram – docent bij KOO

”Je bent volledig in het hier en nu en accepteert alle ideeën van jezelf en van anderen.
Dat verbindt mensen met elkaar.
Daarom geef ik improvisatietheater bij KOO.”

KOO is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor deze status is publicatie van een aantal gegevens vereist. Je kan deze publicaties, waaronder het jaarverslag, vinden via deze link.