Werkwijze

Wanneer je structureel kunstonderwijs bij ons afneemt, krijg je wekelijks een vakdocent over de vloer gedurende het gehele schooljaar of een deel daarvan. Deze vakdocenten zijn allemaal bevoegd kunstprofessional en expert binnen een bepaalde kunstdiscipline. Denk hierbij aan een theatermaker, grafisch vormgever, dichter, musicus of choreograaf. Veel bevoegde kunstvakdocenten zijn immers ook kunstenaar en hebben een kunstvakopleiding gevolgd. Ze beschikken daarnaast over een Verklaring Omtrent Gedrag.  

Als school werk je vaak met specifieke onderwijsmethodieken en doelgroepen waar je het kunstvakonderwijs op wil laten aansluiten. Je krijgt vanuit ons een vast contactpersoon aangewezen die met jou het structurele kunstonderwijs vormgeeft en het laat aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en de beoogde leerdoelen (SLO, PTO, PTA). Gezien de hoge werkdruk in het onderwijs zal de contactpersoon je eveneens ondersteunen naar behoefte zodat we je zoveel mogelijk ontzorgen.  

Alle afspraken leggen we vast in een leerplan waarna we een vakdocent voordragen voor een proefles. Als de klik er is, start de vakdocent met de ontwikkeling van het lesprogramma op maat. Dit lesprogramma kan verrijkt worden met activiteiten of projecten die we samen met vele samenwerkingspartners hebben ontwikkeld. Het gevormde lesprogramma met bijbehorende lesmaterialen is altijd beschikbaar voor de school via de digitale leeromgeving In de Wolken.  Deze manier van werken leidt er toe dat we al jaren vaste partner zijn van tientallen scholen in de stad! 

Voortgezet Onderwijs

Benieuwd wat we voor jouw school kunnen betekenen?

KOO

Over KOO
Vacatures
Het team

Contact
Mijn KOO

Mijn KOO