Examen keuzevak

VMBO-leerlingen moeten verplicht een aantal algemene vakken volgen voor het eindexamen. Hieronder vallen ook kunstvakken. Onze docenten kunnen hierin voorzien. 

Daarnaast bieden wij lesvormen en technieken aan die de reguliere kunstlessen aanvullen. Zo worden de leerlingen bij Beeldende vorming, Muziek, Dans of Drama extra uitgedaagd. Dit zal de kunstbeleving van de leerling doen vergroten en verrijken. Een voorbeeld hiervan zijn lessen gamedesign of VR-museum.

HAVO- en VWO-leerlingen met het profiel C&M kunnen verdiepende lessen krijgen tijdens de vakken CKV (gemeenschappelijk deel) of Kunst (profielkeuzevak – Algemeen, Beeldende Vorming, Dans, Drama of Muziek. Het actief werken met de kunstbeschouwelijke begrippen in de kunstles is een uitdaging die de kunstbeleving vergroot en met een aanvullende verwerkingsopdracht beter doet beklijven.

Het ook mogelijk om te kiezen voor deelname aan een maatschappelijk project waarbij de kunstlessen een sociaal-maatschappelijk karakter krijgen en er aansluiting is bij het vak Maatschappijleer.

Voortgezet Onderwijs

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Logo KOO

KOO

Mijn KOO