Ondersteuning & subsidiemogelijkheden

VOORTGEZET ONDERWIJS

KOO zorgt voor

Wij bieden onderwijs op maat door aan te sluiten bij de behoeftes van de school en werk uit handen te nemen. Wij ondersteunen in de aanvraag van subsidies voor cultuureducatie, in het verlagen van de werkdruk maar ook in de dagelijkse praktijk. Voor elke school geldt:  

  • De digitale leeromgeving In de Wolken zorgt ervoor dat er altijd inzage mogelijk is in de gebruikte lesmaterialen en ontwikkelingen van het lesprogramma. Het helpt om de lesprogramma’s te concretiseren voor bijvoorbeeld een ouderraad, de groepsdocenten en andere aanbieders in de school. Wij bieden dit gratis aan voor alle scholen die onderwijs via ons afnemen.   
  • Je werkt als school met een vast aanspreekpunt waardoor je samen een duurzame relatie opbouwt. We begeleiden niet alleen de docent maar ook de school en we denken met je mee.  
  • Door middel van lesbezoeken en vaste gespreksmomenten borgen we de kwaliteit en voortgang van het leerplan en denken we mee op de korte en lange termijn. Je blijft eigenaar, maar je staat er niet alleen voor. We helpen je!  
  • Wij kunnen de gehele administratie voortkomend uit het kunstonderwijs uit handen nemen. Wij houden alles bij en je hebt er geen omkijken naar.  

 

Subsidiemogelijkheden

Elk jaar verschijnen er nieuwe subsidieregelingen voor cultuureducatie. Het schrijven van een aanvraag is echter niet zo gemakkelijk en bovendien vaak tijdrovend. Wij kunnen scholen hierbij helpen. Daarnaast is het mogelijk om door ons een (doorlopend) lesprogramma te laten ontwikkelen op het gebied van kunstonderwijs en daarvoor subsidie te ontvangen. Op dit moment zijn er een tweetal lesprogramma’s waar subsidiemogelijkheden voor bestaan:  

Kunst in de Wijk  
Samen met Florence Zorg, Saffier, Bibliotheek Den Haag en Theater De Vaillant ontwikkelen wij allerlei activiteiten waar we gezamenlijk subsidie voor aanvragen. Bij een aantal activiteiten kan samengewerkt worden met scholen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Cynthia.

Doorlopend lesprogramma voorschoolse educatie
Wij bieden DAK kindercentra ondersteuning in de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen. Deze worden opgesteld in samenwerking met VVE- en BSO-locaties die zijn gekoppeld aan de school. Het doel is om talentontwikkeling verder te ondersteunen en een samenhangend programma te ontwikkelen.

Je contactpersoon bij KOO houdt zicht op deze regelingen en kan je wijzen op nieuwe mogelijkheden. De subsidieregelingen worden eveneens in onze nieuwsbrieven meegenomen. Houd deze goed in de gaten! 

 

Meer informatie over subsidiemogelijkheden?

Logo KOO

KOO

Mijn KOO