Werkwijze

We houden er rekening mee dat scholen voor speciaal onderwijs een zeer diverse groep leerlingen bedienen. Eén vaste formule voor alle scholen binnen het speciaal onderwijs bestaat dus niet. Daarom kan de exacte invulling van een lessenserie of losse workshop altijd aangepast worden aan de specifieke wensen en behoeftes van de leerlingen.

Bij een lessenserie dient een leerplan als basisdocument. In dit plan zijn alle belangrijke (inhoudelijke) zaken vastgelegd die te maken hebben met de samenwerking. Daarnaast staat beschreven wat de belangrijke aandachtspunten zijn en langs welke route het kunstonderwijs wordt vormgegeven. Voor het speciaal onderwijs kent het leerplan twee belangrijke aandachtspunten: het creëren van een veilige omgeving en ouderbetrokkenheid.

Veilige omgeving
Wanneer leerlingen zich ontwikkelen binnen een kunstdiscipline, worden ze uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen. Het is daarom belangrijk om een veilige omgeving te creëren. We kijken samen met de school naar de mogelijkheden om dit te waarborgen, bijvoorbeeld door tijdens de workshops (deels) te werken in kleine groepen. Leerlingen die anders ondersneeuwen of snel overprikkeld raken, krijgen in een klein groepsverband meer de gelegenheid om zichzelf te laten zien. Daarnaast is het bij een kleine groep makkelijker om meer aandacht te hebben voor de individuele ontwikkeling van een leerling. 

Ouderbetrokkenheid

Binnen de projecten voor het speciaal onderwijs is er extra aandacht voor ouderbetrokkenheid. We vinden het belangrijk om samen met de school te kijken naar manieren om zoveel mogelijk ouders kennis te laten maken met het kunstonderwijs. Wanneer ouders niet bekend zijn met het culturele aanbod, weten ze namelijk niet wat wel of niet geschikt is voor hun kind. Dat is zonde, want er zijn zeker mogelijkheden. 

We hebben regelmatig contact met de contactpersoon op school om de stand van zaken en eventueel gewenste bijstellingen te bespreken. We vinden het wenselijk de vakdocent(en) bij deze gesprekken te betrekken. Daarnaast legt de projectleider die aan jullie school gekoppeld wordt één of meerdere lesbezoeken af. Deze dienen ter ondersteuning van de kunstvakdocent.  

Benieuwd wat we voor jouw school kunnen betekenen?

Logo KOO

KOO

Mijn KOO