Ondersteuning & subsidiemogelijkheden

PRIMAIR ONDERWIJS

KOO zorgt voor

Wij willen graag aansluiten bij de behoeftes van de school en werk uit handen nemen. Dit doen we door ons kunstonderwijs volledig op maat te maken en af te stemmen op jullie wensen. Wij ondersteunen daarnaast in de aanvraag van subsidies voor cultuureducatie, in het verlagen van de werkdruk maar ook in de dagelijkse praktijk. Voor elke school geldt:  

  • De digitale leeromgeving In de Wolken zorgt ervoor dat er altijd inzage mogelijk is in de gebruikte lesmaterialen en ontwikkelingen van het lesprogramma. Het helpt om de lesprogramma’s te concretiseren voor bijvoorbeeld een ouderraad, de groepsdocenten en andere aanbieders in de school. Wij bieden dit gratis aan voor alle scholen die onderwijs afnemen via ons.   
  • Je werkt als school met een vast aanspreekpunt waardoor je samen een duurzame relatie opbouwt. We begeleiden niet alleen de docent maar ook de school en denken met je mee.  
  • Door lesbezoeken en vaste gespreksmomenten borgen we de kwaliteit en voortgang van het leerplan en denken we mee op de korte en lange termijn. Je blijft eigenaar, maar je staat er niet alleen voor. We helpen je!  
  • Wij kunnen de gehele administratie voortkomend uit het kunstonderwijs uit handen nemen. Wij houden alles bij en je hebt er geen omkijken naar. 

Subsidiemogelijkheden

Elk jaar verschijnen er nieuwe subsidieregelingen voor cultuureducatie. Het schrijven van een aanvraag is echter niet zo gemakkelijk en bovendien vaak tijdrovend. Wij kunnen scholen hierbij helpen. Daarnaast is het mogelijk om door ons een (doorlopend) lesprogramma te laten ontwikkelen op het gebied van kunstonderwijs en daarvoor subsidie te ontvangen. Op dit moment hebben we de volgende subsidie- en ontwikkelmogelijkheden: 

COVID-19 subsidie voor lerarentekort en onderwijsachterstanden

In samenwerking met Pool West is het mogelijk om gebruik te maken van de subsidie voor lerarentekort en onderwijsachterstanden. Deze subsidie is beschikbaar gesteld door de gemeente Den Haag. Gelden kunnen onder andere gebruikt worden om een kunstvakdocent voor de klas te zetten. Via Pool West kun je een regeling aanvragen, waarbij je direct kunt aangeven dat je gebruik wilt maken van een vakleerkracht van KOO. Wij nemen vervolgens contact met je op en zorgen dat je zo snel mogelijk een vakdocent op school zult ontvangen die voldoet aan jouw wensen. De subsidie is in te zetten tot 31 juli van dit jaar. Wil je meer informatie of wil je de subsidie direct aanvragen? Neem dan contact op met Kassandra Mol van Pool West.

Doorlopend lesprogramma voorschoolse educatie- school- BSO  

Wij zijn in samenwerking met DAK kindercentra bezig met de ontwikkeling van doorlopende lesprogramma’s voor 0-12 jarigen op het gebied van kunstonderwijs. Deze lesprogramma’s worden opgesteld in samenwerking met VE- en BSO-locaties die zijn gekoppeld aan de school. Het doel is om brede talentontwikkeling verder te ondersteunen en een samenhangend programma te ontwikkelen, passend bij de doelgroep. Heb je interesse in een doorlopend lesprogramma? Neem contact op met Anita

De subsidieregelingen worden eveneens in onze nieuwsbrieven meegenomen. Houd deze goed in de gaten! 

Lerarentekort

Wij gaan de strijd aan tegen het lerarentekort en de aldoor hoge werkdruk. Dit doen we door kunstvakdocenten voor de klas te zetten. Om dit te bekostigen worden vaak werkdrukverlagingsgelden of subsidies vanuit de gemeente Den Haag ingezet. Veel Haagse scholen kiezen ervoor om gaten in het rooster te laten opvullen door bevoegde kunstprofessionals. Zo wordt ook de kwaliteit van het onderwijs bewaakt. De kunstvakdocent kan de school ontzorgen en leerlingen krijgen een mooie uitbreiding op het bestaande onderwijsaanbod. Het is altijd mogelijk om tijdens de kunstlessen meer nadruk te leggen op taalontwikkeling, rekenen of sociale vaardigheden. Een win-win situatie dus!  De kunstvakdocent geeft zelfstandig les in de groep. De groepsdocent hoeft dus niet aanwezig te zijn in de klas. Zo blijft er tijd over voor de leerkracht voor andere zaken die aandacht vragen. Daarnaast bieden wij via Poolwest allerlei kunstworkshops aan waarmee je (acute) gaten in het lesrooster kunt dichten. Wil je hier meer over weten? Neem gerust een kijkje op de website van Poolwest

Meer informatie over subsidiemogelijkheden?

Logo KOO

KOO

Mijn KOO