”Verbeeldingskracht en creativiteit”

Kunstonderwijs in het algemeen

Het ontdekken van kunst biedt een ruimte waarin leerlingen hun verbeeldingskracht en creativiteit veilig kunnen ontwikkelen en vormgeven. Met behulp van kunstonderwijs kunnen ze emoties onderzoeken en zich daarvan bewust worden. Plezier hebben in kunstbeoefening en geïnspireerd en geraakt worden door kunst zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling

Kunstonderwijs begint met het vormen van een solide basis aan vaktechnische vaardigheden. Gestructureerd de stappen van een leerlijn doorlopen helpt daarbij.

Leerlingen worden tegelijkertijd meegenomen op een ontdekkingstocht langs nieuwe en onverwachte paden. Positief bewustzijn en creativiteit worden gestimuleerd. Vervolgens worden ook vaardigheden zoals verbeelding, voorstellingsvermogen en samenwerken vergroot.

De professionele kunstvakdocenten die KOO in haar kunstonderwijs inzet zijn docent én kunstenaar. De docent gebruikt in het lesgeven zijn of haar eigen kunstenaarschap en benut daarbij de eigen pedagogisch-didactische kennis. Op die manier worden alle leerling begeleid bij het opzoeken, onderzoeken en verleggen van grenzen.

Kunstonderwijs in school

Binnen de school wil KOO een brede basis leggen voor de kunstzinnige ontwikkeling van alle leerlingen. Er ontstaat maatwerk doordat de vraag en de missie en visie van de school uitgangspunten zijn in de samenstelling en de uitvoering van de leerlijnen.

Het doel is dat leerlingen hun interesse, passie en ambitie kunnen ontdekken in een kunstvak. Met behulp van de leerlijn wordt de leerling op weg geholpen om zich ook buiten de muren van de school bezig te kunnen houden met kunst en creatieve vaardigheden verder te ontwikkelen.

Midden in de maatschappij

Ook na en buiten school willen wij leerlingen in Den Haag de mogelijkheid bieden zich met actieve kunstbeoefening bezig te houden. We ontwikkelen daarvoor programma’s met uiteenlopende doelen. Voorbeelden van deze doelen zijn vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling of maatschappelijke/sociale binding. Op die manier hebben leerlingen ook buiten hun schoolomgeving toegang tot kunstonderwijs.

Onderzoek & ontwikkeling

KOO wil een actieve rol spelen in het vinden, ontwikkelen en uitvoeren van vernieuwende vormen van kunstonderwijs voor onze doelgroepen. KOO houdt ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, kunst en maatschappij scherp in de gaten. Samen met docenten, culturele en maatschappelijke partners wil KOO aansluiten bij de trends die zich in kunstonderwijs voordoen. Vernieuwing staat hierbij hoog in het vaandel!

Docentencommunity

De kunstvakdocenten die bij of voor KOO werken vormen onze docentencommunity. KOO wil de docenten ondersteunen in zowel kwalitatief als faciliterend opzicht. Op deze manier kunnen zij hun werk volgens de visie van KOO uitvoeren. Daarnaast hebben de kunstvakdocenten de mogelijkheid om via de docentencommunity hun eigen netwerk te vergroten. Ook kunnen zij hier kennis delen en wordt hun ontwikkel- en werkkansen geboden. Kunstvakdocenten met vernieuwende concepten of ideeën hebben de mogelijkheid deze samen met KOO te realiseren. Zo ontstaat een dynamisch aanbod van kunstonderwijs. KOO streeft naar een zo divers mogelijk bezette docentencommunity van kunstvakdocenten in de disciplines schrijven, muziek, dans, theater, beeldende kunst en fotografie en media.

Meer weten over KOO’s visie op kunstonderwijs? Stuur een mailtje naar info@koo.nl.