Werkwijze

Scholen, IKC kindcentra of kinderopvanglocaties hebben de mogelijkheid om het buitenschoolse aanbod structureel te laten verzorgen door ons. Wanneer je structureel kunstonderwijs afneemt, krijg je wekelijks een vakdocent over de vloer gedurende het gehele schooljaar of een gedeelte daarvan. De vakdocenten zijn allemaal bevoegd kunstprofessional en hebben ruime ervaring met de doelgroep. Ze beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag en zijn bevoegd om te werken op een BSO of kinderopvanglocatie. 

Je krijgt vanuit ons een contactpersoon aangewezen die met jou het structurele kunstonderwijs vormgeeft. Je contactpersoon zorgt ervoor dat het onderwijs aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen, de onderwijsmethodiek waar de locatie mee werkt en de beoogde leerdoelen. Daarbij hebben wij oog voor informeel leren. Kennis doe je namelijk niet alleen op uit een boek. Je leert ook buiten de schoolvakken om, door te doen en te ervaren. 

Alle afspraken leggen we vast in een leerplan, waarna we het programma geheel voor je op maat maken en verzorgen. Je hebt er dus geen omkijken naar! 

Benieuwd wat we voor jouw school kunnen betekenen?

Logo KOO

KOO

Mijn KOO