VE / BSO

Wij verzorgen voor kinderopvanglocaties (voorschoolse educatie) en BSO’s in de regio Den Haag aanbod waarbinnen brede talentontwikkeling en kansengelijkheid een belangrijke rol spelen. Peuters krijgen bijvoorbeeld al muziekles voordat ze groep 1 instromen. De lessen kunnen zo opgezet zijn dat de taalontwikkeling wordt bevorderd en het samenwerken gestimuleerd. Op BSO’s worden na schooltijd lessenseries aangeboden. Een voorbeeld hiervan is game-design, maar er is van alles mogelijk. De wens van de opvanglocatie staat centraal. De lessen worden altijd afgestemd op de visie van de locatie en sluiten aan bij thema’s die de locatie aandraagt.  

In samenwerking met DAK Kindercentra –met 60 kindercentra een grote speler in de Haagse regio zijn we een meerjarentraject gestart om de brede talentontwikkeling verder te stimuleren. Onderdeel van dit traject is: 

  • aanbod na schooltijd in de vorm van lessenseries, workshops of op structurele basis. 
  • vorming van doorlopende leerlijnen voor 0-18 jaar in samenwerking met betrokken onderwijspartners.  
  • doorontwikkeling van het kunstonderwijs op IKC Kindcentra in de regio Den Haag 
  • los aanbod tijdens de schoolvakanties 

Wij zetten ons daarnaast sterk in om pedagogisch medewerkers te trainen zodat zij op termijn zelfstandig kunstlessen kunnen verzorgen op de opvanglocatie, maar willen hen ook inspireren zelf kunstonderwijs te ontwikkelen.  

Benieuwd wat we voor jouw school kunnen betekenen?

Logo KOO

KOO

Mijn KOO