Leerkansprofiel

Haagse scholen met een LeerkansenProfiel-status kunnen subsidiegelden gebruiken voor het aanbieden van kunstonderwijs. Informeel leren speelt hierbij een belangrijke rol. We leren immers niet alleen uit een boek. Ons aanbod is erop gericht om de kansenongelijkheid in Den Haag te verkleinen. Dit doen we bijvoorbeeld door de ontwikkeling op sociaal-cognitief vlak te stimuleren of door de leerling op persoonlijk vlak te laten groeien. De wens van de school is hierin leidend. Het kunstonderwijs kan structureel of op projectmatige basis worden afgenomen.  

Bent u benieuwd hoe kunstonderwijs een bijdrage kan leveren aan het bevorderen van kansengelijkheid? Hieronder treft u een tweetal voorbeelden. 

Percussielessen 

Wij verzorgen op kindcentra in Den Haag percussielessen voor de groepen 3 t/m 8. De leerlingen krijgen in groepjes les van een professionele drummer en nemen verschillende slagwerkinstrumenten ter hand. Daarbij is er veel aandacht voor samenwerking. De groepen worden uitgedaagd om een eigen compositie te maken. Ook hiervoor is samenwerken van belang. De leerlingen worden bovendien gestimuleerd om zelf initiatief te nemen. Indien er een lessenserie wordt afgenomen, vormen de leerlingen de laatste lessen een band waarbij de zelfgemaakte composities worden uitgevoerd.

Verbinding met de wijk

Een school wil dat leerlingen meer aandacht hebben voor de wijk en haar bewoners. Burgerschap is immers een belangrijk thema. Samen met de school en een zorginstelling in de buurt organiseren wij een project waarbij leerlingen uit groep 3/4/5 en de bewoners van de instelling een gezamenlijk kunstwerk maken. Op deze manier worden jong en oud met elkaar verbonden. De kinderen kunnen leren van de ouderen en de ouderen halen op hun beurt vaak veel plezier uit het contact. Het kunstwerk wordt in de hal van de zorginstelling opgehangen. Het vormt later in het jaar het decor van een voorstelling die de leerlingen opvoeren voor de bewoners. 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Logo KOO

KOO

Mijn KOO