Voorschoolse educatie

KOO creëert voor VVE’s (vroeg- en voorschoolse educatie) en BSO’s in de regio Den Haag aanbod waarmee binnen- en buitenschoolse educatie versterkt worden. Peuters krijgen bijvoorbeeld al muziekles voordat ze groep 1 instromen. Of kunstvakdocenten gaan na schooltijd met leerlingen aan de slag door het geven van een lessenserie game-design of door ze een podcast of stopmotionfilm te laten ontwikkelen. De lessen zijn afgestemd op de visie van de BSO en sluiten aan bij thema’s die spelen op de BSO. 

In samenwerking met DAK Kindercentramet 60 kindercentra een grote speler in de Haagse regio is KOO een meerjarentraject gestart om de brede talentontwikkeling verder te stimuleren. Onderdeel van dit traject is: 

  • het ontwikkelen van aanbod na schooltijd in de vorm van lessenseries, workshops of op structurele basis
  • de vorming van doorlopende leerlijnen voor 0-18 jaar in samenwerking met betrokken onderwijspartners
  • het doorontwikkelen van het kunstonderwijs op IKC Kindcentra in de regio Den Haag 
  • het aanbieden van los aanbod tijdens de schoolvakanties 

KOO zet zich daarnaast sterk in om pedagogisch medewerkers te trainen zodat zij op termijn zelfstandig kunstlessen kunnen verzorgen op de opvanglocatie en zelf kunstonderwijs kunnen gaan ontwikkelen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Logo KOO

KOO

Mijn KOO