Zomerschool

Elk jaar wordt gedurende de zomervakantie en kerstvakantie het kunstproject Zomer- en Winterschool georganiseerd.  Kwetsbare bewoners van Den Haag kunnen tijdens deze periodes deelnemen aan diverse kunstworkshops op verschillende locaties in Den Haag. Deelnemers kunnen aan de slag met kunstlessen op het gebied van fotografie, theater, schrijven, dansen, zingen, boetseren, tekenen of schilderen. De Zomerschool is een gezellige plek voor inwoners van Den Haag om al kletsend met kunst bezig te zijn, echt een ontmoetingsplaats dus.

Voor ouderen en sociaal kwetsbare doelgroepen neemt het gevoel van eenzaamheid gedurende vakantieperiodes toe.  Vrienden, familie en kennissen zijn op vakantie en het aanbod van culturele programmering en dagbesteding is minder groot. Om dit probleem tegen te gaan organiseren wij samen met Bibliotheek Den Haag de Zomer- en Winterschool. De locaties van de Bibliotheek Den Haag zijn toegankelijk en verspreid over verschillende wijken in Den Haag. Dit zorgt ervoor dat de activiteiten laagdrempelig zijn en veel bezocht worden. Hiermee leveren wij een positieve bijdrage aan het leefklimaat van actieve, maar kwetsbare ouderen in Den Haag. 

Meer weten over de Zomerschool?