Zomer & winterschool

Elk jaar wordt gedurende de zomervakantie en kerstvakantie het kunstproject Zomer- en Winterschool georganiseerd. Senioren, kinderen, jongeren en sociaal kwetsbare bewoners van Den Haag kunnen tijdens deze periodes deelnemen aan diverse kunstworkshops op verschillende locaties in Den Haag.

Bij deze kunstworkshops worden ouderen en jongeren samengebracht. Deelnemers kunnen aan de slag met kunstlessen op het gebied van fotografie, theater, schrijven, dansen, zingen, boetseren, tekenen of schilderen.

Voor ouderen en sociaal kwetsbare doelgroepen kenmerken vakantieperioden zich als perioden van sociale armoede. Eenzaamheid treedt op omdat het sociale netwerk op vakantie is of andere verplichtingen heeft. Daarnaast is het aanbod van culturele programmering en dagbesteding minder groot. Om dit probleem tegen te gaan organiseren wij samen met Bibliotheek Den Haag en Schroeder de Zomer- en Winterschool. De locaties van de Bibliotheek en van Schroeder zijn toegankelijk en verspreid over verschillende wijken in Den Haag. Dit zorgt ervoor dat de activiteiten laagdrempelig zijn en veel bezocht worden. Hiermee leveren wij een positieve bijdrage aan het leefklimaat van actieve, maar kwetsbare ouderen in Den Haag.

De locaties groeien uit tot belangrijke ontmoetingsplaatsen. Zowel KOO, de Bibliotheek als Schroeder functioneren hierbij deels als sociaal loket. De gezamenlijke kennis van deze organisaties zorgt ervoor dat de deelnemers ook bij hen terecht kan voor informatie over andere voorzieningen, professionele hulp, sociaal aanbod of meer kunst- en cultuurlessen.

Meer weten over de Zomer- en Winterschool?