West & Art

West & Art is een pilotproject en richt zich op patiënten van het Haaglanden Medisch Centrum die meerdere dagen of een langere periode in het ziekenhuis moeten verblijven. Speciaal voor hen organiseren wij een reeks kunstworkshops. 

Deelnemers krijgen door het volgen van de workshop de ruimte om gedachten te verzetten en even te focussen op het niet-zieke deel van zichzelf. Hierdoor kan het verblijf in het ziekenhuis wat verlicht worden.

De kunstworkshop vindt plaats in de kamer, desgewenst aan bed van de deelnemer. Deze is niet van te lange duur en is vooral bedoeld als een kick-off, zodat de deelnemer er daarna verder zelf aan de slag kan met het maken van kunst.

In deze pilot onderzoeken we tevens of het mogelijk is de kunstlessen weer op te pakken wanneer een patiënt terug moet naar het ziekenhuis voor vervolgbehandelingen.