Haags Baken

Haags Baken is een project dat ontwikkeld wordt door ons in samenwerking met zorgcentrum Florence. Dit kunstproject biedt ondersteuning aan rouwende senioren en kwetsbare, eenzame senioren.

Door het organiseren van samenkomsten en kunstactiviteiten worden mensen met elkaar in verbinding gebracht en uitgenodigd tot openheid en (rouw)verwerking. Dit brengt steun in deze lastige levenssituatie.

Onze ervaren kunstvakdocenten werken samen met rouwcoaches gedurende de bijeenkomsten en kunstworkshops. Eén van de kunstzinnige workshops is het opschrijven van de eigen ervaringen met betrekking tot verlies van een dierbare. De deelnemers putten kracht uit het delen van hun verhalen met anderen. Kunst werkt drempelverlagend waardoor een band geschept wordt tussen de deelnemers. 

De deelnemers worden voor informatie, hulpverlening, ondersteuning, kunst- en culturele activiteiten doorverwezen naar organisaties in de stad zodat positieve activiteiten kunnen worden voortgezet.