Werklunch voor artistieke professionals | LKCA in samenwerking met KOO

///Werklunch voor artistieke professionals | LKCA in samenwerking met KOO

Gespreksronde artistieke professionals 2018

LKCA in samenwerking met KOO.
WERKLUNCH | donderdag 24 mei | 12.00 – 14.00 uur | Boterwaag, Grote Markt 8a in Den Haag

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ondersteunt de professional die werkt als maker, artistiek leider, docent of op een andere manier bezig is met amateurkunst. Voor deze groep organiseren we regelmatig intervisie- en inspiratiebijeenkomsten en we verzamelen en verspreiden  informatie en publicaties.

Het gesprek, een fijne uitwisseling

Aansluitend op onderzoek dat het LKCA doet naar de arbeidspositie- en perspectieven van de artistieke professional, trekken we ook dit voorjaar het land door voor een serie gesprekken met professionals. We zoeken voor de gesprekken steeds vier à vijf professionals met verschillende achtergronden, disciplines, leeftijd etc.. Dat maakt dat het voor de deelnemers ook een rijke uitwisseling van ervaringen is.
Op 24 mei van 12.00-14.00 uur organiseren we in Den Haag in samenwerking met KOO een werklunch voor artistieke professionals die in de zorg (willen) werken.

In het gesprek gaan we in op je ervaringen in het werkveld , over de beoefenaars met wie je werkt, over klantenwerving en –binding, over samenwerking en co-creatie, over de waarde die jij toevoegt als kunstenaar, over je rol als verbinder en over het contact met vakgenoten. We zijn ook benieuwd of je nog werkzaamheden hebt op andere terreinen en naar de mate waarin je van je werk als kunstenaar rond kunt komen.

En natuurlijk komen ook zaken aan de orde waar je tegenaan loopt aan de orde en waar je wellicht ondersteuning of hulp van anderen (bijvoorbeeld KOO of het LKCA) bij kunt gebruiken! De input van het gesprek helpt het om de ondersteuning gerichter en beter te maken.

Het gesprek duurt plm. 2 uur en vindt plaats in de Boterwaag, Grote Markt 8a in Den Haag. Wij zorgen voor de catering en natuurlijk worden reiskosten voor je vergoed! Het zou fijn zijn als je je ervaringen met ons zou willen delen.
Geef je op bij Anita Buitelaar:  anita@koo.nl

Voor vragen neem gerust contact op met:

Hans Noijens: hansnoijens@lkca.nl / 06-21406197

Met vriendelijke groet,

Anita Buitelaar (KOO)
Hans Noijens (LKCA)

LKCA en KOO werklunch    

2018-10-05T09:29:10+00:00 Door |