De docentenraad zoekt nieuwe leden!

///De docentenraad zoekt nieuwe leden!

De docentenraad zoekt nieuwe leden!

Beste collega-docenten,

Het afgelopen schooljaar heeft KOO voor het eerst een docentenraad in het leven geroepen. In 4 bijeenkomsten geeft de raad advies over alle onderwerpen waar de docenten in de docentencommunity mee te maken kunnen krijgen. Voorgaande besprekingen gingen bijvoorbeeld over:
• De nieuwe naam en de nieuwe website.
• Het kwaliteitskeurmerk.
• De community als netwerk.
• Scholingsmogelijkheden.

Elk jaar nemen andere docenten in de raad plaats. Voor het komende jaar zijn we dus op zoek naar nieuwe leden! Dit is jullie kans om je stem te laten horen!

We hoeven als zzp’ers niet altijd alles zelf te doen. Alle collega’s hebben met dezelfde uitdagingen te maken; zo kunnen we van en met elkaar leren. Je hebt als KOO-docent meer ruimte om je ideeën en kennis te delen. En ruimte om nieuwe projecten op te starten. KOO kan daarin veel faciliteren. Maar er is ook behoefte aan het verwerven van nieuwe kennis, over het ondernemerschap of didaktiek bijvoorbeeld. En er is behoefte aan een goed functionerend netwerk om vragen neer te leggen (docentenraad@koo.nl) of ervaringen uit te wisselen. De docentenraad wil er alles aan doen om KOO-docenten met elkaar te verbinden en zo een kwalitatief sterke community op te bouwen, want daar profiteren we allemaal van!

Als lid van de docentenraad zet je je dus in voor alle docenten, zodat wij ons allemaal gesteund voelen door KOO. En voor een breed netwerk met eindeloos veel samenwerkings- en pr-mogelijkheden.

Ik heb als lid van de docentenraad veel KOO-collega’s leren kennen en heb zo samen kunnen werken met dans-, muziek- en theaterdocenten. Dergelijke contacten werken verfrissend voor je creativiteit en je eigen lessen. Ook zet ik me in voor gezamenlijke scholing, zodat we betere ondernemers worden en er meer docenten in commerciële projecten of op scholen ingezet kunnen worden.

En jij? Wat kun jij voor de KOO-docenten doen?

Jaarlijks zijn er 4 bijeenkomsten van elk 2 uur. Je krijgt hiervoor een vergoeding en de kans jouw netwerk beter voor je te laten werken. Laat dus van je horen en geef je voor 18 mei op via anita@koo.nl (projectleider docentencommunity).
(Bij overweldigende interesse wordt er geloot. Je wordt hiervan op de hoogte gehouden.)

Neem jij het stokje van mij over?

Hiske de Vries
schrijfdocent

2018-10-05T09:29:10+00:00 Door |